Tuesday, 29 October 2013

BAHAN BANTU MENGAJAR

Definisi :
 Bahan Pengajaran dan  Pembelajaran ( Bahan Bantu Mengajar )


Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran, menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran  baik dan lebih menarik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran.  
Mengikut Noraziah Abdul Hamid ( 1981: 2 ) , bertajuk “ Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa,  ‘ alat bantu ‘ itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. Ia bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya, murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan  proses pemahaman mereka. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale ( 1964 ) yang digambarkan dalam bentuk cone of experience di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. 
Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama, supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik.  David Berlo dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber, pesanan, saluran dan penerima.Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan, BBM dan tulisan. Empat kemahiran iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Dewasa ini pengetahuan saintifik, psikologi pembelajaran, perkembangan teknologi, beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran, tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru.

Wednesday, 23 October 2013

PAPAN CERITA


PAPAN CERITA
(STORY BOARD)

BIL

ULASAN SUARA
(Narration)

VISUAL
(video/animasi/gambar foto)

AUDIO
(muzik latar/kesan khas)

TEKS


JUMLAH
MASA

CATATAN
skrip
masa  
bahan
 masa
bahan
masa
Bahan
masa

1.

-
-
Bola
7 s
Muzik Instrumental (Nirmala)
7 s
BAHASA MELAYU TAHUN 1

JANGAN TAK PANDANG TEPI
7 s
7 s

2


Situasi satu
3 s
-
-
-
-
SITUASI 1
3 s
3 s
3-
-
Gambar foto simbol-simbol jalan raya
10 s
Muzik Instrumental (Nirmala)
10 s
-
-
10 s
4Situasi dua
3 s
-
-
-
-
SITUASI 2
3 s
3 s
5-
-
Video kesibukan jalan raya
60 s
Muzik Instrumental (Nirmala)
60 s
-
-
60 s
6Mahukah kejadian sebegini berlaku kepada anda
5 s
-
-
-
-
Mahukah kejadian sebegini berlaku kepada anda
6 s
6 s
7-
-
Video kejadian kemalangan jalan raya
3 s
Bunyi kereta berlanggar
3 s
-
-
3 s
8Adakah anda terkejut? Sila tonton sekali lagi
5 s
-
-
Muzik Instrumental (Nirmala)
2 s
Adakah anda terkejut? Sila tonton sekali lagi
5 s
5 s
9
-
-
Video kejadian kemalangan jalan raya (slow motion)
15 s
Muzik Instrumental (Nirmala)
15 s
-
-
15 s
Disunting menggunakan Pinacle Studio 8
10
Anda mampu mengelaknya jika melintas dengan cara yang betul
6 s
-
-
-
-
Anda mampu mengelaknya jika melintas dengan cara yang betul
5 s
5 s
11
Situasi tiga
3 s
-
-
-
-
SITUASI 3
3 s
3 s
12
-
-
Video seorang kanak-kanak melintas jalan
26 s
Muzik Instrumental (Nirmala)
26 s
Pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan sekali lagi
Jika tiada kenderaan baru melintas
26 s
26 s
13
Situasi empat
3 s
-
-
-
-
SITUASI 4
3 s
3 s
14
-
-
Video seorang kanak-kanak bersama ibunya melintas jalan
30 s
Muzik Instrumental (Nirmala)
30 s
Pastikan anda dipimpin oleh orang dewasa
30 s
30 s
3 min 8 s